Romanówka

Romanówka

Lokalnie24.info

PORTAL INFORMACYJNY

Lekcje z ZUS – zapisy tylko do końca września.

Lipno2016-09-21 12:15:22

Lekcje z ZUS – zapisy tylko do końca września.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu zaprasza na Lekcje z ZUS

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu zaprasza szkoły ponadgimnazjalne - dyrektorów, nauczycieli i uczniów -  do III edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”     i do Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

 

 

 

 

Ten autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma pomóc młodzieży w zrozumieniu tematyki ubezpieczeń społecznych i uświadomić im istotną rolę ubezpieczeń w dorosłym życiu. Wiedza zdobyta podczas „Lekcji z ZUS” bardzo przyda się, gdy jako pracownicy lub właściciele firm zetkną się z zagadnieniami ubezpieczeń społecznych.

 

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest zgodny z podstawą programową nauczania.

 

Dzięki „Lekcjom z ZUS” młodzi ludzie poznają podstawy obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników i rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym oraz zdobędą umiejętności użyteczne na rynku pracy np. jak zgłosić siebie do ZUS jako przedsiębiorcę, jak zgłosić zatrudnione osoby, jak rozliczyć składki za pomocą e-urzędu, czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Projekt obejmuje cztery lekcje. Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów dostępne są stronie www.zus.pl/edukacja . Zapewniamy również pomoc merytoryczną.


Uczniów, którzy wezmą udział w programie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy   o Ubezpieczeniach Społecznych, która od tego roku zastąpi dawny konkurs wiedzy. Olimpiada jest trzyetapowa. Etap I szkolny odbędzie się 29 listopada 2016, II etap wojewódzki 14 marca 2017 r., a finał - 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 


Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 września, w formie elektronicznej na adres:

wankiewiczb@zus.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Oddział ZUS w Toruniu,     ul. Mickiewicza 33/39, pok. 330 lub zadzwonić pod numer telefonu (56) 610 93 13.

 


Natomiast zgłoszenie udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych prosimy przesłać pocztą do 14 listopada na adres Komitetu Wojewódzkiego: ZUS Oddział   w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, pokój 330, 87-100 Toruń.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Bożena Wankiewicz, telefonicznie pod numerami (56) 610 93 13 lub elektronicznie pod adresem: wankiewiczb@zus.pl

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 10
Lekcje z ZUS – zapisy tylko do końca września. 2016-09-21 12:15:22